KYUSHO JUTSU

KIJUTSU

BEZKONTATNÍ BOJ = rozvoj „nadlimitních“ možností člověka
(japonsky Ki jutsu)
Systém o kterém je v tomto článku řeč, byl z počátku vytvořen pouze pro použití v armádě a ve zvláštních jednotkách. V současné době jsou jeho základní cviky zpřístupněné pro civilisty a to pro lidi jakéhokoliv věku. Bezkontaktní boj obsahuje psychofyziologické, vědecké práce, týkající se zkoumáni teorie a praktické aktivace skrytých rezervních možností člověka. Tato vyučující metoda nadlimitních možností člověka, neboli metoda aktivace rezervních možností člověka v extremní situaci a je z většího podílu založena na vědomostech ruské fyziologické školy a také na dřívějších vědeckých výzkumech, které se prováděly v tajných vojenských ústavech a v zásahových a zvláštních jednotkách.
V systému přípravy je zahrnuta metoda vědeckého přístupu z hlediska lidské fyziologie a neurofyziologie, metoda autogenního tréninku. Mnohé duchovní znalosti jsou čerpané z obrovského množství kulturního a historického dědictví starodávného Ruska. Pro vylepšení tohoto systému vědci s velkým zájmem zkoumali východní psychotechniky – taoistická umění, daoské učení, mongolské, tibetské a vietnamské dýchací cviky a praktiky, meditace, metody psychofyzické přípravy podle indické jógy a byly přizpůsobeny evropskému člověku.

Obecný úvod

Zrychlený životní styl a stálé psychické napětí vyžadují od člověka schopnost předvídat a rychle se adaptovat ke stále se měnícím životním situacím. Víme již, na jakých základech funguje lidský mozek, a pokud budeme rozvíjet svůj intelekt, bezesporu dosáhneme náskoku při plnění svých životních úkolů.

• Pravá hemisféra lidského mozku odpovídá za polohu a orientaci těla v prostoru, koordinaci a rychlost pohybu, rozlišováni informací, které dostáváme z celého našeho těla. Rozvinutí pravé hemisféry snižuje citlivost na bolest, intoxikaci, rychle se zlepšuje intuitivní vnímání. Právě pravá hemisféra řídí neordinární rozhodnutí a odpovídá za schopnost improvizace.
• Levá hemisféra lidského mozku kontroluje naše činnosti, zabraňuje vzniku chaosu, dává možnost adekvátně vyhodnocovat okolní dění. Levá hemisféra formuje algoritmy možného výběru reálné reakce na tu či jinou životní situaci.

Pokud člověk rozvine své intelektuální možnosti a naučí svůj mozek pracovat harmonicky jako celek, teprve potom začne fungovat nejefektivněji i v extrémních situacích. Při samostatném procvičování si každý může za velmi krátkou dobu navýšit svůj intelektuální potenciál, rozvinout své logické a tvůrčí myšlení, paměť, intuici a reakci. Systém bezkontaktního boje má velmi ozdravující efekt, zlepšuje imunitu, zastavuje proces stárnutí mozku, normalizuje hormonální systém, zpevňuje mozkové cévy, odstraňuje následky stresu, osvobozuje organizmus od používání umělých stimulátorů. Komplexní systém rozvoje intelektu je založen na konání speciálních cviků a na zdravém životním stylu, bez užívání jakýchkoliv farmaceutických preparátů.

Bezkontaktní boj znamená :

• vědět, abychom mohli předvídat
• předvídat, abychom mohli uniknout
• jednat, abychom přežili

Bezkontaktní boj je vojenská extrasensorika. Bezkontaktní boj to je dosažení nejvyššího stupně stavu absence strachů, včetně strachu ze smrti. Bezkontaktní boj to je možnost působit na nepřítele bez viditelného doteku pomocí fyziologického, psychického a energetického vedení.

Výcvik je zaměřen :

Na upevnění fyzického stavu, seberozvoj a sebezdokonalování pomocí intelektu, načerpávání energie a ovládání metod obnovování zdraví a upevňování psychického a emocionálního stavu. Ovládání a řízení vlastního myšlení, emočních stavů, trénink vůle, paměti, koncentrace pozornosti, zpracovávání pohyblivé a pevné nervové funkce, návyk sebeovládání a sebeuvědomování, to jsou právě ty správné kvality nervového systému, které potřebuje každý z nás. Zajímá vás to?

Články které vyšli o bezkontaktním boji

 

Videa o bezkontaktním boji