KYUSHO JUTSU

ZDRAVÍ

Harmony– je označení pro PROJEKT, který se zabývá pořádáním kurzů léčebných umění. Cílovou skupinou je laická i odborná veřejnost, kluby, organizace a zdravotnická zařízení. Našim cílem je ukázat lidem základní osnovu těchto umění formou kurzů, ukázek a přednášek, které mohou obsahovat jak teoretický výklad tak praktickou výuku. Semináře pořádáme jak v liberecké akademii, tak kdekoli v České republice, pokud se najde odpovídající počet vážných zájemců.Pořádáme také dlouhodobé kurzy, ve kterých se snažíme adeptům ukázat ucelený přehled léčebných umění jako celku se vstupy do různých oblastí. Nejpočetnější skupinou zájemců o naše kurzy jsou školy bojových umění, ve kterých se snažíme ukázat možnosti rozvoje v oblastech zvýšení účinnosti bojových technik, energo-informatiky, péče o zdraví a duchovní a filozofické roviny. Garantem naší výuky je vietnamský mistr Thanh Winter Luong Ph.D. který je specialistou jak na energetickou léčbu, tak na osteopatii.