KYUSHO JUTSU

TAO UMĚNÍ

Tao academy– je označení pro institut, který se zabývá pořádáním kurzů taoistických umění. Cílovou skupinou je laická veřejnost, kluby, organizace a zdravotnická zařízení. Našim cílem je ukázat lidem základní osnovu těchto umění formou kurzů, ukázek a přednášek, které mohou obsahovat jak teoretický výklad tak praktickou výuku. Semináře pořádáme jak v liberecké akademii, tak kdekoli v České republice, pokud se najde odpovídající počet vážných zájemců. Taoistická umění mají jednotný základ a to tao – jako duchovní nauka, energetická cvičení a teorie drah, bodů, učení 5 elementů a yin/yang. Z tohoto konceptu vychází témata, na která je možné se speciálně zaměřit a nebo vytvořit kombinaci témat podle zaměření posluchačů. Pořádáme také dlouhodobé kurzy, ve kterých se snažíme adeptům ukázat ucelený přehled taoistických umění jako celku se vstupy do všech základních oblastí. Nejpočetnější skupinou zájemců o naše kurzy jsou školy bojových umění, ve kterých se snažíme ukázat možnosti rozvoje v oblastech zvýšení účinnosti bojových technik, energo-informatiky, péče o zdraví a duchovní a filozofické roviny.