KYUSHO JUTSU

KYUSHO

Tyto internetové stránky jsou určeny pro všechny zájemce o energetická umění , vitální body, léčebné terapie a bezkontaktní boj. Cílem našich aktivit je poskytnout potencionálním zájemcům co nejkvalifikovanější vedení, nezkreslené informace, komplexní metodický program  a možnost osobního růstu. Jsme členy představenstva  BUDOSHINKAI INTERNATIONAL a díky tomu jsme v kontaktu s nejuznávanějšími  mistry energetických umění ve světě. Přidáte se k nám?

Kyusho jutsu, dim hsueh, kupso sul, marma adi, atemi a dim mak to vše jsou názvy pro stejnou věc, pro umění, které využívá aktivní body a energii pro účinnou sebeobranu. Je to zvláštní metoda ochrany v rámci bojových umění vhodná i pro jednotlivce bez předchozího speciálního tréninku. Umění použití vitálních bodů přenáší silně paralyzující vliv na protivníka bez velké síly a je jednoduchou metodou, kterou se může v základech naučit každý.

hlava-transparent1

Co nám metoda kyusho jutsu nabízí?
• Děti se mohou chránit proti dospělému útočníkovi a před těmi, kdo je chtějí unést.
• Ženy se mohou bránit před fyzicky silnějším útočníkem a nebýt sexuálně obtěžovány.
• Muži mohou zvládnout soupeře mnohem většího, silnějšího a agresivnějšího a chránit tak rodinu a své blízké.
• Každý, kdo dělá nějaké bojové umění, může svůj vlastní systém prohloubit o znalost vitálních bodů a být tak úspěšnější ve svém vlastním umění.

 

Kyusho jutsu pracuje s tím, že ukazuje, kde jsou nervy a další vitální místa snadno dostupná a jak ovlivňují lidský organismus. Na rozdíl od jiných metod sebeobrany, se útočí hlavně na vnější struktury těla, jako jsou svaly a kosti a obránce posílá správně vedeným úderem, kopem nebo tlakem zprávy nervovým systémem do mozku, aby došlo k dysfunkci svalů a fyzických funkcí. Použité metody mohou mít dokonce vliv na úroveň vědomí útočníka a tak i dítě, drobná žena nebo menší muž může způsobit útočníkovu neschopnost pohybu, zamezit dalšímu útoku nebo dokonce nastolit bezvědomí. Aby obraz čtenáře nebyl ovlivněn obavou ,že jde o nějaké hazardování s lidským tělem, je třeba upozornit na to, že novodobé kyusho/dim mak obsahuje bezpečný program určený pro veřejnost .Obsahuje metody první pomoci, péče o tělesné funkce, znovu obnovení harmonie, masáže a léčebný program. Vzhledem k tomu, že se běžně pro sebeobranu učí hlavně jednoduché destruktivní techniky při kterých dochází ke zranění (zlomený nos, poškozené genitálie, vymknuté prsty atd.) je metoda kyusho bezpečnější. Z hlediska čistě pragmatického hodnocení účinnosti je kombinace kyusho a výše popsaných technik tím nejúčinnějším, co můžete z hlediska bojových umění znát. Metodu kultivace lidské energie nazýváme qi gong. Energie qi cirkuluje v prostoru a také v drahách, na kterých leží výše uvedené body. Je to originální čínská metoda, která má mnoho podob. Používá se pro zvýšení efektu dalších umění jakými jsou právě kyusho a masáž nebo pro autogenní péči praktika o své vlastní zdraví. Je to metoda velmi stará a patří k nejpropracovanějším na světě. Cvičí se v Číně ve většině škol bojových umění, v institutech tradiční čínské medicíny, v taoistických klášterech a také v parcích a zahradách pro zdraví, krásu a vitalitu. Nedílnou součástí naší praxe je i studium taoistických umění jako jsou tradiční čínská medicína, feng shuei, astrologie apod. K tomuto účelu najdete na tomto webu odkaz s názvem taoistická umění a tam se také dozvíte více. Praktikujeme také bojová umění a studujeme specifické bezkontaktní metody boje.

Pokud hovoříme o bojových uměních, tak všichni, kdo pravidelně cvičíme známe témata jako technika, rychlost, načasování, posilování, protahování a v každém magazínu najdeme mnoho článků, které nám pomáhají jim lépe porozumět. Jde o důležité věci, bez kterých nemůžeme nic dobře nacvičovat. Jsou však i témata jiná, která každý nezná, patřící do kategorie „tajemství starých mistrů“. a jedním z nich jsou vitální body.

kyusho-liberec2

Vitální bod nebo bod , který působí změnu se japonsky nazývá kyusho. Umění využívání těchto bodů je kyusho jutsu (čti kjúšo džutsu) a úzce souvisí s čínským pohledem na fungování lidského těla a celé přírody. Je to název japonský, a tak si nejdříve řekneme proč.

Ve starých dobách cca před 2500 začala v Číně vznikat základní teorie pro vznik tradiční čínské medicíny (první učitelé zřejmě Fu C a Chen Fung, Žlutý císař atd.). Jednou z metod léčení a prevence nemocí byla akupunktura, která pracuje s uvedenými body. Toto učení se postupně přeneslo také do bojových umění a v rámci mezinárodních styků a migrace přišlo na Ryu kyu (dnes Okinawa – součást Japonska). Na Okinawě bylo už v té době ranné bojové umění zvané tode a díky přistěhovalcům z Číny se začalo prolínat s čínským chuan fa (známé též jako kung fu nebo kempo).Vzniklo tak bojové umění, které je syntézou čínských a okinawských stylů a nazýváme jej ryu kyu kempo. Toto bojové umění obsahuje kromě klasických technik také dovednost účinného působení na vitální body. Původní čínské umění působení na body se nazývá dim mak a v Japonsku a na Okinawě se mu říká kyusho jutsu. V Japonsku bylo několik jednotlivců, kteří v Číně studovali dim mak a následně jej přidali do svých „japonských“ bojových stylů. A proto jak na Okinawě tak ve starém Japonsku (kterému Okinawa původně přímo nepodléhala) umění kyusho jutsu našlo své využití a začalo se předávat v rámci tradice z mistra na žáka. Protože vycházíme z těchto „japonských“ zdrojů používáme japonský název.

kyusho-liberec1

Hlavní doktrínou kyusho je taoistické vidění světa. Odvíjí se od tao základní životní matrice, která má dvě manifestace bytí yin a yang. Jde o dva póly každé věci a děje a charakterizují různé proměny a souvislosti. yin vyjadřuje ženský princip, dostředivost a přední a vnitřní stranu těla. yang charakterizuje mužský princip, odstředivost a zadní a vnější stranu těla. Všeobecně vyjadřuje dvě strany jedné mince, které jsou vzájemně propojené. Ve vztahu k energii je yin a yang, nehybnost a aktivita, klesání a vzestup a také zima a teplo. Tohoto a dalších poznatků se využívá pro diagnostiku nemocí, léčení i účinnou bojovou aplikaci v souvislosti s energetickými dráhami tzv. meridiány. Základních drah je 20. Z toho je 12 párových (jsou symetricky na obou stranách těla), 4 speciální (3 uprostřed vpředu a vzadu a 1 kolem pasu) a nakonec 4 mimořádné dráhy (pojivové a patní). Nejvíce používané jsou jin luo (ting luo) tedy párové dráhy, které mají úzkou souvislost k lidským orgánům. Yinové dráhy (cang) patří k plicím, slezině, srdci, ledvinám, játrům a také k části srdce – osrdečníku. yangové dráhy (fu) patří k tlustému střevu, žaludku, tenkému střevu, močovému mechýři, žlučníku a tzv. třem zářičům (které nejsou orgánem, ale energetickým pomocníkem). Na těchto drahách jsou body, které ovlivňují fyzický, psychický a energetický stav člověka. Mají různý charakter, velikost, význam a sílu. Jejich použití však není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Plnost dráhy (energetickou vitalitu) ovlivňuje například denní doba (tzv. orgánové hodiny). Den má dvou hodinové periody, kdy se energie přesouvá z dráhy do dráhy a dělá ji tak více či méně aktivní. Dobrým pomocníkem pro pochopení rovnováhy mezi energií yin a yang je obrázek monády (symbol dvou ryb).Ukazuje, jak se tmavé pole postupně přesouvá do světlého a naopak. Současně je dvěma tečkami opačné barvy zdůrazněna neustálá přítomnost opoziční energie. Je také důležitá znalost pěti prvků (dřevo, země, voda, oheň, kov), které vysvětlují další vztahy a úrovně – pentagram, učení trigramu apod. nicméně pro pochopení celého systému je důležitý dobrý učitel.

Na zmíněné body je možné z hlediska boje různým způsobem působit. Podle druhu bodu, metody útoku, kombinace bodů, koncentrace bojovníka může znalec kyusho způsobit značnou bolest, dekoordinaci i bezvědomí. Z léčebného hlediska je možné masáží, akupresurou, akupunkturou, moxováním nebo baňkováním odvrátit onemocnění, odstranit jeho příčinu i ulevit od bolesti. Vše je propojené dohromady a schopnost správně využívat tyto informace souvisí kromě nácviku základních metod také s meditací a cvičením správného dýchaní – qi gong (japonsky ki taiso). Mistři kyusho dokáží způsobit bezvědomí útočníka i bez fyzického kontaktu „bezdrátovým“ přenosem energie. Zajímavé je jistě také to, že tyto metody lze opravdu studovat, naučit a s učiteli, kteří jsou v kontaktu s velkými mistry kyusho, také společně předávat ostatním. Nejde však jen o to, tlouci se do bodů a dívat se, co to s cvičebním partnerem dělá, ale také studovat energetickou první pomoc apod. Kyusho není bojové umění v obvyklém slova smyslu. Manipulací s akupunkturními a nervovými body je možné ovlivňovat a omezovat energetické a neurologické procesy těla. Toto ovlivňování se může projevovat ve formě bolesti, ztráty rovnováhy a síly a může také vést ke ztrátě vědomí. Centrálním aspektem cvičení kyusho je praktická použitelnost a z těchto důvodů není způsobení bezvědomí útočníka hlavním tématem cvičení. Úplné paralýzy mohou z praxe postupně vyplývat, ale hlavním programem je částečná dysfunkce, která je užitečná pro praktické účely a legální sebeobranu.