KYUSHO JUTSU

STUDIUM KYUSHO- OKINAWA

Vážení přátelé

po úspěšném semináři v Japonsku a v Číně pro vás připravuji další atraktivní studijní pobyt a to na Okinawě. Akce je plánovaná předběžně na září 2019 a bude 11 denní. V současné době hledáme vhodné lokality a kontakty. Cesta bude propojením poznávacího zájezdu s moji výukou Kyusho a Nunchaku. Pokud již dnes zvažujete účast doporučuji  kontaktovat mne a já vás budu průběžně informovat. Cena je 55.000,-Kč. Z toho záloha 20.000,-Kč. Kontakt – kyusho@email.cz