KYUSHO JUTSU

KITAISO

Autentická čínská metoda řízení lidské energie se nazývá qi gong (čti či kung).Komplexní nauka se nazývá nei gong (nei kung)- japonsky ki taiso. Existuje mnoho podob tohoto cvičení. My praktikujeme zejména tyto : ba dua jing (pa tua ting – osm kousků brokátu) , gui gen ( kui ken – obnovení základu) a zhong yuan (čung juan – hledání původního středu).Pro celé umění harmonizace označované také jako taoistická alchimie se používá výraz nei gong (nej kung).
Qi gong je metodou, která nás učí, jak pracovat s energií, ale také s tělem a myslí, naším vědomím a duší. Důraz je kladen na nabírání energie z okolí, tzv. dobití, zlepšování kvality životní energie a využití této energie k získání nebo udržení dobrého zdraví a k rozvoji vlastního potenciálu. Čínské znaky qi a gong (čchi a kung), nemají český ekvivalent. Lze je proto přeložit jen přibližně jako „energie“ – v případě qi a „dosáhnout“, či „zasloužit si“ – v případě gong – ve smyslu práce, kterou je třeba vynaložit k získání umění gong fu (kung fu). Výraz gong fu označuje vynikající dovednost, neboli umění. Qi gong lze tedy přeložit jako umění práce s energií. Energie qi (čchi), která je známá v Indii jako prána a v Japonsku a Koreji jako ki, je energie, kterou nezbytně potřebujeme k životu. Potřebujeme ji stejně jako vzduch, vodu a potravu. Většinou si ji ale nejsme vědomi a neumíme s ní proto pracovat. Qi gong nás učí autentickými a prověřeným metodami dosáhnout harmonie zejména na energetické úrovni. S cvičením tohoto názvu se můžete setkat po celé Číně a to v mnoha podobách. Není divu, že i do tohoto oboru pronikla komerce a tak je dobré hledat učitele s velkou pečlivostí. Hlavní kameny všech metod qi gongu jsou v taoistickém učení a částečně také v buddhismu. Základem je naučit se uvolnit pohybový aparát, relaxovat vnitřní orgány, zprůchodnit všechny cesty energie a naučit se správně a soustředěně dýchat. Qi gong je tedy systém léčení a využívání energie. Je to umění a věda používající dechové techniky, jemný pohyb a meditaci k očištění, posílení životní energie (čchi).Qi gong praxe vede k lepšímu zdraví, vitalitě a klidnému stavu mysli. V minulosti byl také nazýván nei gong (vnitřní práce) a dao yin (vedení energie).

Qigong má čtyři hlavní oblasti použití:

1. Zdravotní qi gong (gong yi). Léčení qi gongem (někdy se překládá jako „lékařský qi gong“) má preventivní a samoléčebný aspekt dle čínské medicíny. My všichni jsme vystaveni stresu. Qigong nás učí, jak ovládat své reakce na stres, takže životní události nezpůsobují takové příznaky, jako vysoký krevní tlak, frustraci nebo úzkost. Zdraví lidé praxí qi gong usilují o udržení zdraví. Léčitelé používají qi gong, aby zabránili přenosu negativní energie z pacienta a k udržení pozitivní stavu vlastního energetického systému.

2. Léčebný/externí qi gong (wai qi liao zhi). Tento qi gong zahrnuje propracovaný systém posuzování zdravotního stavu a bezkontaktní léčbu tzv. externí qi léčení (EQH). Léčitel se učí využít léčivou energii přírody a přenáší ji na pacienta. Na rozdíl od některých čistě intuitivní systémů EQH, zahrnuje konkrétní cvičení, které zvyšují citlivost na cítění energetických polí a účinnosti léčby. Čím více cvičíte externí qi cvičení a meditace, tím účinnější je vaše léčebná metoda. Externí qi léčebné metody lze použít jako samostatnou formu ošetření nebo mohou být kombinovány s masáží, akupunkturou, terapeutickými doteky, nebo jakoukoliv jinou formou léčebné činnosti. Protože léčba se obecně provádí ve vzdálenosti od těla, EQH neporušuje profesionální psychoterapeutickou etiku (které neumožňuje dotýkat se pacienta) a je tak ideálním doplňkem i psychoterapie.

3. Sportovní qi gong (wu gong). Ve sportu a bojových umění je qi gong klíčem k úspěchu, vytrvalosti, koordinaci, rychlosti, flexibilitě, rovnováze a odolnost vůči poškození. Qigong cvičení může zlepšit výkon v každém sportu, zlepšení odpalu při golfu, zlepšení schopnosti řešit různé situace ve fotbale, přesnost v tenise nebo vytrvalost v plavání. V bojových uměních se také používá qi gong pro zvýšení účinnosti umění dim mak (kyusho), což je boj/obrana pomocí působení na akupunkturní body.

4. Duchovní qi gong (tao gong). Jako duchovní disciplína, qi gong vede k sebeuvědomění, klidu a harmonii s přírodou. Duchovní aspekt qi gong se vyvinul z taoismu a buddhismu a obsahuje filozofické aspekty a očistné meditace.
Méně známé formy qi gongu

1. Umělecký qi gong. V umění nás qi gong vede k rozvoji energetického vnímaní okolí. Příroda má oči k vidění sebe samé. Qi gong odborník cítí jednotu s přírodou, cítí krásné borovice, vyjadřuje to pomocí štětce nebo básně. Studenti divadelnictví, pantomimy a jiného umění praxi qi gongu zvyšují důvěru, fyzickou a emocionální kontrolu a výrazné schopnosti.
2. Obchodní qi gong. V obchodním světě může vést cvičení qi gongu k zlepšení schopností jako jsou sounáležitost, soudržnost, celistvost a vitalita. Integrita je schopnost každé živé bytosti udržet si vlastní tvář v konfrontaci s nejistotou a nátlakem. Qi gong praktici jsou odolnější vůči stresu, lépe se rozhodují, mají důvěryhodnost, týmový duch, a jsou mnohem efektivnější. A co je nejdůležitější, qi gong je účinná obrana proti rizikovým faktorům, jakými jsou srdeční choroby a stárnutí.
 Kdo může qi gong cvičit a využívat?
Vzhledem k tomu že qi gong zahrnuje jak dynamické tak jemné techniky, které mohou být praktikovány ve stoje, v sedě i v leže na zádech, je vhodný pro mladé i staré, muže i ženy. Praktiky mohou být přizpůsobeny individuálním potřebám, takže jsou ideálním pomocníkem pro zotavení se po nemoci nebo úrazu. Qi gong je forma alternativní medicíny. Funguje dobře s jinými formami léčby a neměl by být používány jako náhrada za nezbytné ošetření lékařem.Obecně zárukou účinnosti qi gongu nejsou jen správné metody, ale také pevná vůle k cvičení a pravidelnost. Schopnost jedince ovlivňovat energii qi, zasahuje do jakékoli lidské činnosti a tak důležitost těchto umění je jistě nepochybná. Jsou zde podobnosti s jógou, ale je dobré držet se kořenů a nemíchat metody různého původu dohromady. Pro každého zájemce o čínská energetická umění by měl být qi gong základem a všechny další metody jako jsou masáže, akupunktura nebo bojové umění pak rozvinutím tohoto tématu. Pokud půjdete touto cestou, bude pro vás učení taoistických umění srozumitelnější a vývoj vaší osobnosti dynamičtější.